درباره من

به نام هستی بخش دانا


    در همان کوچه پسکوچه های زندگیم که از روز های اول زمستان آغاز شد تا امروز که دارم مینویسم و با آن نه چندان تجربه های تلخ و شیرین، با آسمان قرار گذاشتم تا عشق را در آن پیدا کنم.

... و هنوز در حال جستجوی آن هستم تا آخرین نفسم ...


    زیاد دوست ندارم درباره خودم جایی حرفی بزنم لذا این بخش از سایت خودم را نیز ترجیح می دهم بدون مطلب رها کنم! ... سپاسگذارم از توجه شما

چاپایمیل