در این بخش آنچه مورد علاقه ام می باشد و یا در کتاب های مختلف و یا وب سایت های گوناگون مطالعه نموده ام را قرار داده ام تا هم مورد استفاده دیگران قرار گیرند و هم روزی بتوان به آنها مراجعه نمود و دوباره تجدید مطالعه کرد.

در صورتی که نظر و یا پیشنهادی در خصوص این بخش و محتوای آن دارید خوشحال خواهم شد آن را از طریق فرم ارتباط با من در میان گذارید. متشکرم