نامه هارون الرشید به امام کاظم

شیخ بهایی در کشکول نقل می کند که هارون الرشید به جناب امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نوشته و از حضرت خواسته که مرا به عبارتی کوتاه موعظه و اندرز بنما، حضرت به ایشان نوشت :« کل ما تراه عینک ففیه موعظة » هر چه را که چشمانت می بیند از کلمات وجودی نظام هستی، در آن موعظه است، از تدبیر و وحدت صنع که خداست دارد خدایی می کند.

منبع: شرح_فصوص_الحکم/ ج۱، ص۱۸۸حضرت علامه حسن زاده آملي

چاپایمیل