تلفن همراه ناصر الدین شاه

اولین تلفن همراه موجود در ایران متعلق به ناصرالدین شاه بوده است. شكل و شمایل این تلفن همراه كه در سال 1230 تولید شده است، به تلفن‌های همراه امروزی شباهتی ندارد.
این تلفن همراه در سفرها همراه ناصرالدین شاه بوده و در زمان نیاز، به كابل‌های كشیده شده بین راه وصل و با مخاطب مورد نظر تماس تلفنی برقرار می‌شده است.
این تلفن دارای راهنمای فارسی بوده و ساخت كارخانه البیس شهر زوریخ می‌باشد.
 
عکس های دیدنی از موبایل ناصرالدین شاه
 
عکس های دیدنی از موبایل ناصرالدین شاه
 
عکس های دیدنی از موبایل ناصرالدین شاه
 

چاپایمیل