طریقه خواندن سوره یس جهت رسیدن به حاجت‏

شخصی از بندگان خدا در شهر یزد گرفتاری سختی داشت خدمت حضرت صاحب الزمان ارواحنا فدا مشرف می شود ولی آن بزرگوار را نمی شناسد حضرت به او فرموده بودند :سوره یس را بخوان چون به کلمه مبین که در شش مورد آمده رسیدی حاجت خود را نیت کن و پس از قرائت سوره نیز حاجت خود را درخواست کن تا خداوند دعای تو را مستجاب نماید

او گفت : چون در سوره یس نگاه کردم دیدم کلمه مبین در هفت مورد ذکر شده تعجب کردم اما با تامل دقت کردم فهمیدم در شش مورد بدون الف و لام است ( مبین ) و در یک مورد همراهبا آن می باشد ( المبین ) سپس گفت سوره را همان طوری که حضرت فرموده بود خواندمو خداوند نیز دعایم را مستجاب کرد

منبع : صحیفه مهدیه صفحه ۴۱۲ و ۴۱۳

چاپایمیل