جواب سلام و صلوات بر پیامبر اکرم‏

روایات بسیار وارد شده که از هر کجا سلام و صلوات بر حضرت رسول صلى الله علیه و آله فرستاده شود به آن حضرت برسد و در روایتى وارد شده که ملکى موکل است بر آنکه هر مؤمنى که بگوید صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ وَ سَلَّمَ آن ملک در جواب او گوید وَ عَلَیْکَ پس از آن به حضرت پیغمبر صلى الله علیه و آله عرض کند یا رسول الله فلان شخص سلام بر شما رسانید آن حضرت فرماید وَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ و در روایت معتبر است که آن حضرت فرمود هر که زیارت کند قبر مرا بعد از موت من  مثل کسى خواهد بود که هجرت کرده بسوى من در حیات من؛ پس هر گاه استطاعت ندارید که به زیارت قبر من بیایید سلام بفرستید بسوى من که آن سلام مى‏رسد به من‏.

چاپایمیل